yhtälö

 

  

"yhtälö" 15

Yhtälö
yhtälö, yhtäsuuruus, kahden lausekkeen, muuttujien, arvoja yhtälön ratkaisuiksi, ratkaisemiseksi, ole olemassa ratkaisua, sanotaan, matemaattisia funktioita, polynomeja, algebrallinen yhtälö, polynomiyhtälön aste, asteen yhtälö, yhtälön ratkaiseminen, ax2 + bx + c = 0, ratkaisukaavat, nollakohdat, algebran
Matematiikka
Differentiaaliyhtälö
differentiaaliyhtälö, matematiikassa yhtälöä, funktio, derivaattoja, numeeriseen ratkaisuun, yhden muuttujan, usean muuttujan, lineaarinen, autonominen, ratkaisu, yhtälön ratkaisuparveksi, integraalimuunnoksia, reaalilukuja
Matematiikka
Lineaarinen yhtälöryhmä
koostuu, lineaarinen yhtälöryhmä, muuttujan, matriisi, ratkaisujen määrä, yhtälöryhmän ratkaiseminen, muita ratkaisumenetelmiä, matriisin kääntäminen, cramerin sääntö
Matematiikka
Toisen asteen yhtälö
toisen asteen yhtälö, polynomiyhtälö, ratkaisukaava, juurien, kaavan johtaminen
Matematiikka
Todennäköisyysteoria
todennäköisyysteoria, mittateorian osa alue, andrei kolmogorov, 1933, todennäköisyysavaruus, sigma algebra joukossa, epätyhjä, a ja b, klassinen todennäköisyysmalli, geometrinen, satunnaismuuttuja, x, satunnaismuuttuja, kertymäfunktio, reaalifunktio, riippumattomuus, yhtälö, ovat riippumattomia, matemaattisesti voidaan määritellä, riippumattomat, indikaattorifunktiota, tunnuslukuja, kertolaskukaava, odotusarvo, lineaarisuus, todennäköisyyslaskennan kaavoja, kokonaistodennäköisyyden kaava, bayesin kaava, prioritodennäköisyydeksi, tuloperiaate ja summaperiaate, konvergenssilauseet, monotonisen konvergenssin lause, fatoun lemma, kruunien ja klaavojen, keskeinen raja arvolause, kolmogorovin 0 1laki, symbolilla
Matematiikka
Integraali
integraali, funktion, mittaintegraali, määritelmä, perusominaisuuksia, funktioiden avaruudet, hölderin epäyhtälö, ominaisuuksia, minkowskin epäyhtälö, fatoun lemma, konvergenssilauseetintegraalimitta
Matematiikka
Magneettikenttä
magneettikenttä, fysiikassa olio, voiman, kenttävoimakkuuksia, maan magneettikenttä, yhtälöitä, ampèren laki
Fysiikka
Pythagoraan lause
pythagoraan lause, suorakulmaisen kolmion, sivun pituus, a2 + b2 = c2, kateettien, hypotenuusan, kaavasta, yhtälö, kosinilauseesta, suorakulmaisen kolmion, neliö, nelikulmio
Matematiikka
Suhteellisuusteoria
suhteellisuusteoria, fysiikan teoriaa, 1800, 1887, michelsonin?morleyn koe, 1881, erityinen suhteellisuusteoria, muunnosyhtälöt, hendrik antoon lorentzin, 1890, tilasta, ajasta, sähkömagnetismista, albert einstein, 1905, yleinen suhteellisuusteoria, 1915, gravitaatioaaltoja
Fysiikka
Matriisi ja determinantti
matriisi, suorakulmainen alkioita, reaali- tai kompleksilukuja, määritelmä, lineaaristen yhtälöryhmien, transpoosi, symmetrisyys, nollamatriisi, yhteenlasku, determinantti, determinantin käyttäminen, alkion komplementti, kertolasku
Matematiikka
Muuttuja
muuttuja, variaabeli, lukuarvo, matematematiikka, x:stä, yhtälöitä ratkaistaessa, reaaliluku
Matematiikka
Lukuteoria
lukuteoria, matematiikan aloista, yhtälöllä, xn + yn = zn, kokonaisluku, matemaattista analyysiä
Matematiikka
Kemiallinen reaktio
kemiallinen reaktio, prosessi, aineet muuttuvat, toisiksi aineiksi, molekyylien elektronijakaumat, reaktiossa atomi, ioniksi, kemialliseksi reaktioksi, reaktioyhtälö, elektronipilvet, lähtöaineet, energia, nopeus, mekanismit, reaktiokinetiikka, reaktiotyyppejä, homogeenisessa reaktiossa, alkeisreaktiot, puolireaktio, tasapainoreaktio, additiossa reagoivat, eliminaatiossa, happo-emäsreaktio, hapetus-pelkistysreaktiossa, hydrolyysi, ionisoituminen, kondensaatio, palaminen, polaarisessa reaktiossa, polymeroitumisessa, substituutiossa, toisiintuminen
Kemia
Lineaarialgebra
lineaarialgebra, matematiikka, vektoreita, vektoriavaruuksia, lineaarikuvauksia, lineaarisia yhtälöryhmiä, funktionaalianalyysissä, käsitteitä, kertoimet, reaalilukuvektoreita
Matematiikka
Suora
suora, karteesisessa koordinaatistossa, geometriassa, lineaarinen, suora määritellään, määritelmä, janaksi, leveys, pituus, tasossa, viivan äärirajat, viiva, suora analyyttisessa geometriassa, kaksiulotteisessa, koordinaatistossa, xy tasossa, polynomifunktion, funktion, yhtälö, reaaliluku, kulmakerroin, kolmiulotteisen
Matematiikka

"yhtälö" 15

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:390
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
Ylikoo
marik
Antti1
retuu
Otteri