yhdisteet

 

  

"yhdisteet" 5

Alkoholi
alkoholi, orgaanisia yhdisteitä, hydroksyyliryhmä, (-oh), alkoholien luokittelu, hydroksyyliryhmien, metanoli, etanoli, sekundaarinen, tert butanoli, muut hydroksyyliyhdisteet, bentseenirenkaaseen, hiili, alkoholeja, sulamispiste, kiehumispiste, isopropanoli, desinfiointiaineissa, alkoholien reaktioita, hapettuminen, primääriset, aldehydeiksi, karboksyylihapoiksi, dehydraatio, pelkistyminen, h2o, emäs, alkoholien myrkyllisyys, glykoli
Kemia
Elohopea
elohopea, raskas metallinen, hg, ominaisuudet, historia, yhdisteet, reaktiivisuus, suolat, orgaaniset yhdisteet, valmistus, yhdisteitä
Kemia
Alumiini
alumiini, al, metalli, historia, mineraalit, ominaisuuksia, alumiinin yhdisteet, terveysvaikutukset, kuljetusteollisuudessa, keveys, lujuus
Kemia
Sinkki
zn, sinkki, ominaisuuksia, metalli, sinkkiyhdisteet, isotoopit, sinkki ravitsemuksessa
Kemia
Kromi
kromi, cr, alkuaine, metalleihin, yhdisteet, ihmisen ravitsemus
Kemia

"yhdisteet" 5

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:388
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
Antti1
retuu
Otteri
pepperpupu
iitu0987654