suora

 

  

"suora" 11

Suora
suora, karteesisessa koordinaatistossa, geometriassa, lineaarinen, suora määritellään, määritelmä, janaksi, leveys, pituus, tasossa, viivan äärirajat, viiva, suora analyyttisessa geometriassa, kaksiulotteisessa, koordinaatistossa, xy tasossa, polynomifunktion, funktion, yhtälö, reaaliluku, kulmakerroin, kolmiulotteisen
Matematiikka
Demokratia
demokratia, poliittista filosofiaa, kilpailulliset vaalit, lehdistönvapaudelle, armeijan siviilimääräysvalta, demokratia perustuu, demokratian pääperiaatteena, enemmistösääntö, kansalaisoikeuksien, ihmisoikeuksien, parlamentaarinen itsemääräämisoikeus, etymologia, demokratian muodot, edustuksellinen demokratia, parlamentaarinen demokratia, liberaali demokratia, edustuksellista demokratiaa, perustuslailla, kansan käsite, suora demokratia, poliittinen järjestelmä, äänestämistä, sosialistinen demokratia, proletariaatin diktatuuri, anarkistinen demokratia, anarkistien, anarkokommunisti, murray bookchin, irokeesidemokratia, valikoiva demokratia, konsensusdemokratia, vuorovaikutteinen demokratia
Historia
Geometria
geometria, matematiikan ala, historia, differentiaaligeometrian, paralleeliaksiooman ongelma, suora, jaottelu, tasogeometria, avaruusgeometria, euklidinen geometria, epäeuklidinen geometria, analyyttinen geometria
Matematiikka
Trigonometria
trigonometria, matematiikka, peräisin, kulmia käsittelevä, sini, kosini, tangentt, määritelmät, hypotenuusa, viereinen kateetti, vastainen kateetti, pythagoraan lause, suorakulmaiseen, koordinaatistoon, sarjakehitelmät, muunnoskaavoja, kulmien kaavat, integrointi, pallotrigonometria
Matematiikka
Matriisi ja determinantti
matriisi, suorakulmainen alkioita, reaali- tai kompleksilukuja, määritelmä, lineaaristen yhtälöryhmien, transpoosi, symmetrisyys, nollamatriisi, yhteenlasku, determinantti, determinantin käyttäminen, alkion komplementti, kertolasku
Matematiikka
Pythagoraan lause
pythagoraan lause, suorakulmaisen kolmion, sivun pituus, a2 + b2 = c2, kateettien, hypotenuusan, kaavasta, yhtälö, kosinilauseesta, suorakulmaisen kolmion, neliö, nelikulmio
Matematiikka
Euroopan yhdentymisen historia
euroopan yhdentymisen historia, eurooppa toisen maailmansodan, kommunistinen neuvostoliitto, britannia, ranska, yhdysvalloilla, armeija, ydinaseen, usa, 1940, marshall, 1945, euroopan hiiliyhteisö, eco, 1946, neuvostoliiton sotajoukot, 1948, euroopan taloudellisen yhteistyön järjestön, oeec, oecd, länsi-euroopan, suursota, maailmankauppaa, pääministeri winston churchill, 1946, zürichissä, churchillin, 1949, konrad adenauer, alcide de gasperi, robert schuman, hiili ja teräsyhteisö, jean monnet, rautaa, liiton luomisesta teki virallisen esityksen, robert schuman, 1950, ehty, italia, saksan liittotasavalta, hollanti, belgia, luxemburg, bretton woodsin, yhdysvaltain dollariin, eec:n aikaan, 1957, 1979, euroopan parlamentin ensimmäiset suorat vaalit, unionin synty, 1992
Yhteiskuntaoppi
Kolmio
kolmio, kolmikulmio, kolme pistettä, suoralla, monikulmio, kolmiot tyypeittäin, tasasivuisessa kolmiossa, tasakylkisessä kolmiossa, epäsäännöllisessä kolmiossa, kulmien perusteella, suorakulmaisessa kolmiossa, tylppäkulmaisessa kolmiossa, teräväkulmaisessa kolmiossa, 90°, kolmioiden yleisiä ominaisuuksia, geometrisia lauseita, kulmien summa 180, sks, sss, ksk, skk, trigonometriset funktiot, pythagoraan lauseen, geometrinen menetelmäkolmion pinta-ala, s, kaavalla, s = ½bh, suunnikkaan pinta-ala, kahden vektorin, vektorien avulla, ab, ac, korkeus h, trigonometrian avulla, koordinaattien avulla, suunnikkaan pinta-ala, itseisarvosta, heronin kaavaa, kolmion ympärysmitasta, sinilauseen, kosinilauseen
Matematiikka
Kulmakerroin
kulmakerroin, matematiikassa kaksiulotteisessa, koordinaatistossa, merkitään, geometriassa, algebrassa, trigonometriassa, differentiaalilaskennassa, kulmakertoimen määritelmä, suora, tangenttifunkti
Matematiikka
Pilkku
pilkku, suomen kielessä, typografinen välimerkki, päälauseen, sivulauseen, epäsuora kysymyslause, adjektiivit
Äidinkieli
Dyyni
dyyni, tuulen, aavikoilla, hiekkarannoilla, dyynin korkeus, pituus, dyynityyppejä, puolikuun muotoinen barkaani, kasvillisuutta, dyyni syntyy, yleistä, lepokulman jyrkkyys, hiekan laadusta, hiekkamerissä, pensaat ja ruohot, kasvillisuusmatto, ekologisesti arvokkaita, harvinaisia kasvilajeja, barkaanit, kaaridyynit, sirppidyynit, barkaaneja syntyy, megabarkaanit, suorat dyynit, puolikuumaiset dyynit, muut dyynit, dyynit koon mukaan, dyynilajit, dyynilaji kuvaus
Maantiede

"suora" 11

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:467
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
xoAuJqUIR
VNKbWAcBEiQTSjd
BRAXQTjgtW
NdgOBPHcjb
uvoFiJBRAzWlVcPD