sähkö

 

  

"sähkö" 14

Sähkö
sähkö, sähkövarausten ylijäämästä, elektronien, luonnonilmiö, sähkövirta syntyy, elektronit, elektronien liikettä, sähkön historiaa, samuel roos, elias lönnrot, charles augustin de coulomb, alessandro volta, generaattori, sähkömoottori, sähkövalaistus, sähkölennätin, puhelin, sähköenergian tuottaminen ja siirtäminen, eri energialähteitä, sähkönkäyttö, sähköiset ilmiöt ja suureet, jännite, volteissa, kilowateissa, sähkön tutkimus, sähködynamiikka, sähkömagnetismi, sähköstatiikka
Fysiikka
Sähkövirta
sähkövirta, sähköisten varauksenkuljettajien liikettä, sähkövirran suuruus, kapasitiivisena virtana, si järjestelmässä, ampeeri, newtonin, voiman johdinmetriä kohti, varauksenkuljettajat, elektronit, aukot, ionit, metallijohtimissa, elektroneista, virta, sähkövirran mittaaminen, ampeerimittarin, magneettikentän, pihtivirtamittarin, yleismittari
Fysiikka
Sähkökitara
sähkökitara, 1930 luvulla, sähkömagneettiset mikrofonit, akustisen kitaran, sähkömagneettisten mikrofonien, merkitys musiikissa, historia, ensimmäinen varsinainen sähkökitara, jimi hendrix, eric clapton, hank marvin, sähkökitaran pioneerit
Musiikki
Sähkökenttä
sähkökenttä, fysiikassa, sähkövarauksen, vektorikenttä, kenttäviivat, positiivisesta, negatiiviseen, sopimus, nollalta, coulombin lain, pistemäisen, voima, permittiivisyys, voiman yksikkö, newton
Fysiikka
Sähköinen Jännite
sähköinen jännite, potentiaalienergian, varauksen, voltti, joule, coulomb, ohmin lakina, jännitteen mittaaminen
Fysiikka
Lämpötila
lämpötila, kuuma, esine, aine, makroskooppinen, fysikaalinen suure, lämpöliike, sulavat, sähkönjohtavuuden, celsiusasteikko
Fysiikka
Bassokitara
bassokitara, rockyhtyeissä, sähköbasso, paksua kieltä, paksua kieltä, bassokitaroiden historia, mikrofonin kontrabassonsa, fender precision bassin, monikieliset bassot, parikieliset bassot, kitarabassot, nauhattomat bassot, piccolobassot, mensuurit, larry grahamia
Musiikki
Teho,
teho, fysiikassa, tehdyn työn, tunnus p, käytetyn energian, watti, mekaaninen teho, sähköteho, vaihtovirtapiirissä, hydraulinen teho
Fysiikka
Magnetismi
magnetismi, fysiikka, poistovoimalla, magnetismin lajeja, ferromagnetismia, magneettikentällä, rauta, nikkeli, magnetismi liittyy, sähköön, magneettikentän värähtelyä, magneettinen kenttä, voima, maxwellin, voiman suuruus, vektoreiden, magneettinen dipoli, magneettikentän energiaa, atomin magneettisuus, magneetit, sähkömagneetit, kestomagneetit, magnetismi, sähkö, suppea suhteellisuusteoria
Fysiikka
Suhteellisuusteoria
suhteellisuusteoria, fysiikan teoriaa, 1800, 1887, michelsonin?morleyn koe, 1881, erityinen suhteellisuusteoria, muunnosyhtälöt, hendrik antoon lorentzin, 1890, tilasta, ajasta, sähkömagnetismista, albert einstein, 1905, yleinen suhteellisuusteoria, 1915, gravitaatioaaltoja
Fysiikka
Molekyyli
molekyyli, kovalenttisesti sitoutuneen atomin, sähköisesti neutraali ryhmä, molekyyliyhdisteeksi, merkitseminen, rakennekaavalla, molekyylin sidokset, isomeria
Kemia
Korroosio
korroosio, sähkökemiallinen korroosio, rautaoksideiksi, eroosiokorroosio, happamissa, herkistyminen
Kemia
Kolmivaihevirta
kolmivaihevirta, vaihtovirran muoto, teho, sähköjärjestelmässä, vaihejännitteeksi, differentiaalisuoja
Fysiikka
Energia
energia, e, fysiikassa käytetty suure, energian lajeja, liike energia, sähköenergia, lämpöenergia, käytössä olevia energialähteitä, energiansiirto, välitystapoja, energian varastointitapoja, potentiaalienergia, mitataan
Fysiikka

"sähkö" 14

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:390
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
Ylikoo
marik
Antti1
retuu
Otteri