ominaisuudet

 

  

"ominaisuudet" 17

Natrium
natrium, reaktiivinen alkalimetalli, na, sulamispiste, kiehumispiste, historia, esiintyminen, ominaisuudet, käyttökohteet
Kemia
Taide käsite
taide käsite, kulttuurin peruselementeistä, koostuu, määritelmiä, mediaominaisuudet, historia, taiteenlajit, taidemuodot
Taidehistoria
Hiilivety
hiilivety, onorgaaninen yhdiste, hiilestä, vedystä, rakenteet, ominaisuudet, isomeria, lähtöaineina, liuottimina, hiilidioksidista
Kemia
Tina
tina, sn, ominaisuudet, metalli, valmistus, käyttö, tinan seokset
Kemia
Vety
vety, ensimmäinen alkuaine, kirjainsymbolilla h, epämetalli, alkalimetallien pääryhmään, valenssielektroni, h2, historia, vedyn löytäminen, esiintyminen, fysikaaliset ominaisuudet, isotoopit, kemialliset ominaisuudet, sidokset, hapot, emäkset, valmistus, käyttö
Kemia
Venus
venus, symboli, aurinkokunnan toinen planeetta, kaasukehä, pinta, pinnanmuodot, kraatterit, tuliperäisyys, tektoninen aktiivisuus, rakenne, näkyminen, kierto ominaisuudet, vaiheet, ylikulku, tutkimus
Fysiikka
Metalli
metalli, alkuaineita, metalliseokset, fysikaaliset ominaisuudet, kemialliset ominaisuudet, lujittumismekanismit, metallinkäsittelytaidon kehitys, tähtitieteessä
Kemia
Modernismi
modernismi, taiteenalojen, arkkitehtuurissa, muotoilussa, musiikissa, kirjallisuudessa, tanssissa, teatterissa, ekspressionismi, minimalismi, protesti pysähtyneisyydelle, tyypillistä, taiteen vallankumous, antimodernistisia, arkkitehtuuri, modernia arkkitehtuuria luonnehtii, alkuperä, ominaisuudet, modernismin ajoitus, 1850 1970, frank kermode, esimoderni, modernismin synty, ajoituksen ongelmia
Taidehistoria
Elohopea
elohopea, raskas metallinen, hg, ominaisuudet, historia, yhdisteet, reaktiivisuus, suolat, orgaaniset yhdisteet, valmistus, yhdisteitä
Kemia
Rikki
rikki, kemiallinen merkki, s, rikkidioksidia, so2, kemialliset ominaisuudet, käyttö, rikin kiertokulku, tulikivi
Kemia
Suola
suola, ioniyhdiste, rakenne, ominaisuudet, suolan liukeneminen veteen, suolojen vesiliuokset, ph, nimeäminen
Kemia
Nikkeli
nikkeli, rautaryhmään, ni, historia, esiintyneisyys, teollisuus, ominaisuudet, syövyttäviä aineita, isotooppia
Kemia
Neptunus
neptunus, aurinkokunnan kahdeksas, planeetan koostuvan, jättiläisplaneetta, fyysiset ominaisuudet, rakenteeltaan, jääjättiläinen, magneettikenttä, neptunuksen kaasukehä
Fysiikka
Alkaani
alkaani, metaani, hiilivety, molekyylikaava, cnh2n+2, isomeria, hiiliatomista, butaanin, asyklisten alkaanien isomeerit, sykloalkaanien isomeria, nimeäminen, n-alkaanien, ryhmän, alkyyliryhmän, funktionaalisina ryhminä, vetyatomi, rakennekaava, sykloalkaaniin, fysikaaliset ominaisuudet, asyklisten alkaanien ominaisuudet, sulamispiste, kiehumispiste, sykloalkaanien ominaisuudet, reagointi, alkaanien palaminen, polttoaineena moottoreissa, maakaasu
Kemia
Vesikehä
vesikehä, hydrosfääri muodostuu, planeetalta löytyvästä vedestä, maan hydrosfääriin, kryosfääri, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, meteorologia, ilmakehässä, 70 %, 98 %, järvissä, jäätiköissä, pohjavetenä, muodostuminen, maan valtameret, valtameret peittävät
Maantiede
Kulta
kulta, metallien ryhmään, au, ominaisuudet, valmistus, kullan puhtausasteet, tiheydet, aurumjalometallina
Kemia
Lyijy
lyijy, plumbum, hiiliryhmään, metallimainen alkuaine, pb, ominaisuudet, kiiltävä, pehmeä, käyttö
Kemia

"ominaisuudet" 17

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:417
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
RfpvhSOrZVuMcn
fRsmKpCkScldViy
dybBITxqKtH
WLhJtZUFDj
lTJoXpYFtE