maakaasu

 

  

"maakaasu" 2

Alkaani
alkaani, metaani, hiilivety, molekyylikaava, cnh2n+2, isomeria, hiiliatomista, butaanin, asyklisten alkaanien isomeerit, sykloalkaanien isomeria, nimeäminen, n-alkaanien, ryhmän, alkyyliryhmän, funktionaalisina ryhminä, vetyatomi, rakennekaava, sykloalkaaniin, fysikaaliset ominaisuudet, asyklisten alkaanien ominaisuudet, sulamispiste, kiehumispiste, sykloalkaanien ominaisuudet, reagointi, alkaanien palaminen, polttoaineena moottoreissa, maakaasu
Kemia
Mitä Euroopan unioni tekee
mitä euroopan unioni tekee, euroopan unioni toimii, talous, sosiaaliasiat, sääntely, rahoitusala, jäsenvaltioille, koheesiopolitiikka, solidaarisuuspolitiikka, innovaatiopolitiikka, ympäristö ja kestävä kehitys, ympäristö 2010, 2001 2010, tekniset innovaatiot, energia, öljystä, maakaasusta, hiilestä, sisämarkkinat, vuoden 1993 tavoite, 1985, 1987, fyysiset esteet, tekniset esteet, schengen alueen, veroesteet, palvelukaupan vapauttaminen, henkilöiden vapaa liikkuvuus
Yhteiskuntaoppi

"maakaasu" 2

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:390
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
Ylikoo
marik
Antti1
retuu
Otteri