log

 

  

Mikäli hakutuloksia on liikaa, lajittele ne aineittain.
Esim.: "Totuus ja oikeus kirjallisuus“. Nyt haetaan tuloksia kirjallisuudesta.

"log" 66

Metsän kehittyminen
biologia
Biologia
Logaritm
logaritmi, logaritmifunktio, eksponenttifunktion, differentiaali, integraalilaskennassa, log, john napier, jobst bürgi, laskukaavoja, sovelluksia
Matematiikka
Evoluutio
evoluutio, populaation geenivarastossa, charles darwin, evoluutioteoria, lajien synty, 1859, evoluution mekanismit, mutaatiot, migraatio, isolaatio, dna, perinnöllinen muutos, lajiutuminen, allopatria, sympatria, parapatria, parapatrian erikoistapaus, migraatio, migraation rooli evoluutiossa, evoluution todisteet, luonnontieteellinen malli, kokemusperäisissä tieteissä, fossiiliset todisteet, paleontologia, fossiiliaineiston, 1861, archaeopteryxin, molekyylibiologiset todisteet, molekyylibiologia, c-vitamiini, muita evoluution todisteita, anatomia, etologia, biokemia, elämän alkuperä, tähtitieteellisten, 1920, yksilön kehitys, elinten alkuperä, teorian synty, evoluutioteorian historian vaiheita, johtopäätöksiä, evoluutio ja ympäristö
Biologia
Halogeeni
halogeeni, jaksollisen järjestelmän, alkuaineet, fluori, kloori, bromi, jodi, astatiini, reaktiokyky, elektroni oktetista, epämetalleista, hapettimia, luonnossa halogeenit, halogeenien käyttö, tappavat bakteereja, käytetäändesinfiointiaineina, kemianteollisuudessa, pvc muovin
Kemia
Solukalvo
solukalvo, plasmalemma, solun uloin kerros, tehtävät, rakenne, aineiden kuljetus, ionikanavat, kantajaproteiinitkuljetusmekanismit
Biologia
Kehitysbiologia
kehitysbiologia, eliöiden yksilönkehitystä, biologian haara, sukusolusta täysikasvuiseksi, historia, mikroskopian, syntyykö yksilö, epigeneesi, miniatyyristä, preformaatio-oppi, aristoteles, kreikan filosofeihin, eliöiden koostuvan soluista, munasolu, saksalainen august weissmann, 1834 1914, sukusolun kumpaiseltakin, somaattisten, ituradan solujen, soluteoria, siittiön, gregor mendelin, 1822 1884, perinnöllisyysoppien, äidin munasolusta, isän siittiöstä, kromosomeiksi, malliorganismit, kynsisammakon
Biologia
Elias Lönnrot
elias lönnrot, 1802 1884, kalevalan, lönnrotin suku, elämä, nuoruus, opintovuodet, keski-ikä, helsingin yliopiston, 1854 1862, kirjallisuus, filologia, journalismi, lääketiede, kasvitiede
Kirjallisuus
Kylmä sota
kylmä sota, astakkainasettelun aika, yhdysvallat, neuvostoliitto, vietnami sota, etyk, ideologinen ristiriita, kansallissosialistinen saksa, sotilasliitot, tiedustelupalvelut, yya sopimus, yhdysvaltain central intelligence agency, cia, neuvostoliiton komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, kgb, punainen vaara, ydinaseet, keskeiset toimijat, stalin
Historia
Solu
solu, solut jaetaan, solun kemiaa, solun rakenne, solukalvo, tuma, solulima, solun tukiranka, solun toiminta, energiantuotanto, endo- ja eksosytoosi, sukusoluihin
Biologia
Alkeeni
alkeeni, hiiliatomien, kaksoissidoksen, cnh2n, eteeni, c2h4, propeeni, c3h6, orgaaniset kemikaalit, hydroksyyliryhmä, oh, sykloalkeenien nimeäminen, kaksoissidos, p orbitaali, tyydyttymättömyys, vetyjä, h2, cis trans isomeria, e, z isomeria, valmistaminen, lämpökrakkaus, propeenia, buteenia, eliminaatioreaktio, katalyyttejä, alkoholeista, reaktiot, additioreaktio, hydrogenointi, hydrogenointireaktiot, halogeenien additio, anti stereokemiallinen, happokatalysoitu hydraatio, etanolia, hapettuminen, substituentteja, happiatomin, kaliumpermanganaatti, emäksisessä, polymerointi, polymeeriä, polyeteeniä
Kemia
Kehityspsykologia
kehityspsykologia, psykologian osa alue, tutkii, ongelmanratkaisukyvyssä, moraalisessa ymmärryksessä, identiteetin muotoutumisessa, tarkastelevat, kysymyksiä, biologiset tekijät
Psykologia
Hyvinvointivaltio
hyvinvointivaltio, hyvinvointiyhteiskunta, sosiaaliyhteiskunta, valtio, ihmisoikeuksien, poliittisten oikeuksien, thomas humphrey marshallin, suomessa sosiaaliset oikeudet, erilaisia hyvinvointivaltiomalleja, gösta esping-andersen, pohjoismainen malli, keskieurooppalainen malli, anglosaksinen malli, sosiaalidemokraattisena hyvinvointivaltiona, konservatiivinen hyvinvointimalli, liberaalina hyvinvointivaltiona, teoksessaan the social foundations of postindustrial economies esping-andersen, historiaa, 1800, otto von bismarckin, william beveridgen raporttiin, 1942, margaret thatcherin, ideologiat ja hyvinvointivaltio, john maynard keynes, väitteitä hyvinvointivaltion, väitteitä puolesta, humanitäärinen, demokraattinen, eettinen, altruismi, utilitäärinen, uskonnollinen, keskinäinen oma etu, taloudellinen, yhteisöllinen, yhteiskuntarauha, markkinahäiriö, suuruuden ekonomia, väitteitä vastaan, epämoraalisuus, ylisääntely, tehottomuus, väärä motivointi, yhteisöllisyyden väheneminen, monimutkaisuus, poliittiset liikkeet ja hyvinvointivaltio nykyään suomessa, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin määritelmä, elintaso, yhteisyyssuhteet, itsensä toteuttamisen muodot
Yhteiskuntaoppi
Tuberkuloosi
tuberkuloosi, mycobacterium, bakteerin, aerosolivälitteisesti, keuhkotuberkuloosin oireena, historia, tuberkuloosi eläimissä
Biologia
Ekologia - Johdanto
ekologia johdanto, eloton luonto, abioottinen, elollinen luonto, bioottinen
Biologia
Ranskan suuri vallankumous
ranskan suuri vallankumous, ranskan historian, 1789 1815, 1789 1799, katolinen kirkko, ihmisoikeudet, oikeusvaltion, vasemmisto, oikeisto jako, maximilien robespierre, giljotiiniteloituksia, napoleonin sodat, syyt, vallankumouksellisten ideologiana, maaorjat, palkkatyöläiset, syinä vallankumoukseen, ludvig xvi, 1774 1792, ranskan kuningas, ludvig xv, turgot, jacques necker, ancien régimessä, etienne charles de loménie de briennen, amerikan vallankumous, historia, säätyvaltiopäivät 1789, versailles\\ ssa, kansalliskokous, bastiljin valtaus, bernard-rené jordan de launayn, sylvain bailly, pallohuoneen, kansalliskokouksen jakautuminen, kansallispuolue, mirabeaun, neckerille diktatuuriset, constitution civile du clerge, aix\\ n arkkipiispa, clermont\\ n piispa, kuninkaan pako, georges danton, camille desmoulins, lakia säätävä kokous, 1791, keisari leopold ii, marie antoinetten, perustuslaillinen kriisi, 1792, tuileries palatsiin, danton, braunschweigin manifestissa, preussin armeija, teloitus, maximilien robespierre, terrori, 1794, direktorion aika
Historia
Kreon
kreon, mytologian henkilöön, mytologia, menoikeuksen poika, theban kuningas, vaimonsa eurydiken, lapset haimon ja megara, sisarensa iokaste, iokastan puoliso, laios, oraakkelilta delfoista, sfinksin, oidipus, eteokles, polyneikes, armeijan, hyökkäsi thebaan, seitsemän thebaa, ennustaja teiresiaan, kuningas oidipus, oidipus kolonoksessa, antigone, foinikian, kreusan isä, medeia, herakleen poika, kreonin vaimo myi, teisifonen orjaksi, historia, 682 eaa
Kirjallisuus
Geeni
geeni, perintötekijä, dna, kromosoomi, genin rakenne, geenin löytämisen historiasta, gregor mendelin, 1866, dna ketjussa, geenin informaatiomerkityksestä
Biologia
Makroevoluutio
makroevoluutio, evoluutiobiologiassa, tutkimuksen haara, molekyylibiologia, juri filipt?enko, historia, charles darwinin, lajien synty, ominaisuuksia, geneettisen, ehdotettuja mekanismeja
Biologia
Rutto
rutto, paiserutto, tarttuva kuumetauti, yersinia pestis bakteeri, itämisaika, musta surma, epidemia, antibiooteilla
Biologia
Meioosi
meioosi, sukusolujen tumanjakautuminen, mitoosissa, syntyy, diploidista solua, dna, replikoituu, vähennysjakautumiseksi, puoliintumisjakautumiseksi, biologinen funktio, geneettistä variaatiota, evoluution, sukusolut, genomin, hedelmöityksessä, meioosin vaiheet, soluorganelleja, i jako, ii jako, tytärkromosomi, homologista kromosomia, geneettistä materiaalia, mitoosin ja meioosin ero, leptoteeni, tsygoteeni, pakyteeni, diploteeni, diakineesi, meioosin epäonnistuminen, downin syndrooma, 47 kromosomia
Biologia
Nukleiinihappo
nukleiinihappo, dna, rna, rakenne, nukleotidi, deoksiribonukleiinihappo, ribonukleiinihappo
Biologia
Alkyyni
alkyyni, orgaaninen yhdiste, hiiliatomin, sp-hybridisoituneet, p-orbitaaleista, molekyyli, etyyni, asetyleeni, nimeäminen, cnh2n-2, molekyylikaava, c2h2, hccch2, alkyynien, reaktiot, vedyn, vetyhalogenidin, ja, halogeenin, liittäminen, katalyytistä, trans-konfiguraatio,
Kemia
Mitoosi
mitoosi, tuman, sisältävän perimän, identtiseksi kopioksi, solusyklin m-vaihetta, kromosomit, meioosissa, mitoosin vaiheet, profaasiin, prometafaasiin, metafaasiin, anafaasiin, telofaasiin, tumakotelo, sukkularihmoja, tytärkromosomit, mitoosin onnistumisen varmistaminen, dna, mutaatioihin, selvitymismahdollisuuksia, replikaatiosta, proteiineja, apc-proteiini, mad, bubsytokineesi alkaa
Biologia
Ohutsuoli
ohutsuoli, ruoansulatusjärjestelmän osa, ohutsuolen tehtävät, rakenne, toiminta, röntgen, sairauksia, pohjukaissuolihaava, mahalaukun, paksusuolena
Biologia
Demokratia
demokratia, poliittista filosofiaa, kilpailulliset vaalit, lehdistönvapaudelle, armeijan siviilimääräysvalta, demokratia perustuu, demokratian pääperiaatteena, enemmistösääntö, kansalaisoikeuksien, ihmisoikeuksien, parlamentaarinen itsemääräämisoikeus, etymologia, demokratian muodot, edustuksellinen demokratia, parlamentaarinen demokratia, liberaali demokratia, edustuksellista demokratiaa, perustuslailla, kansan käsite, suora demokratia, poliittinen järjestelmä, äänestämistä, sosialistinen demokratia, proletariaatin diktatuuri, anarkistinen demokratia, anarkistien, anarkokommunisti, murray bookchin, irokeesidemokratia, valikoiva demokratia, konsensusdemokratia, vuorovaikutteinen demokratia
Historia
Mahalaukku
mahalaukku, ventrikkeli, mahalaukun tehtävänä, rakenne, toiminta, mahaneste, tutkiminen, letkulla otettava näyte, tähystys, gastroskopia, mahahaava, vatsahaava, mahalaukun umpi
Biologia
J. R. R. Tolkien - John Ronald Reuel Tolkien
john ronald reuel tolkien, 1892 1973, englantilainen kirjailija, filologi, kielen professorina, oxfordin yliopistossa, romaanit, hobitti eli sinne ja takaisin, taru sormusten herrasta ja silmarillion, elämä, teokset
Kirjallisuus
Jokirapu
jokirapu, kymmenjalkaisiin kuuluva, sisävesien, euroopan yleisin rapu, ruumiinrakenne, ravinto, elinympäristö, lisääntyminen, koirasrapu, rapu ihmisravintona, naaraan, mätimunia, parittelusta, rituaalinomaisten liikkeiden, syö, kuollutta ainesta, kasviravintoa, hyönteisiä, toukkia, nilviäisiä, mätiä, kuolleita eläimiä
Biologia
Eurooppa
eurooppa, atlantin valtameri lännessä, pohjoinen jäämeri pohjoisessa, uralvuoret, uraljoki idässä, kaspianmeri, kaukasusvuoret, mustameri kaakossa, välimeri etelässä, 10, 3 miljoonaa neliökilometriä, etymologia, prinsessa europasta, zeuksen, euroopan määritelmä, poliittisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin, don jokea, ural vuoristoa, kaukasus vuoristossa, georgia, armenia, azerbaid?an, maantieteellisen määritelmän, valko venäjä, vatikaanivaltiota, historia, euroopan kulttuuriperintö, antiikin kreikkaan, rooman valtakuntaan, lähi idästä, maantiede, ryhmä euraasian
Maantiede
Mikrobi
mikrobi mikro organismi pieneliö eliöille koostu mikrobiologia merkitys ihmiskunnassa
Biologia
Sukupuolikromosomi
sukupuolikromosomi, määräytyminen ihmisellä, 23 kromosomiparista, autosomeja, geenejä, sukupuolikromosomien häiriöt
Biologia
Giuseppe Verdi
1813 1901, giuseppe verdi, elämäkerta, oopperasäveltäjä, syntyi busseton, päivä kuninkaana, kaleeriorjuuden vuodet, aida, otello, falstaff, trilogia, kuolema, teokset, oopperat, kuoroteokset, uskonnolliset teokset, kamarimusiikkia
Musiikki
Kaupungistuminen
kaupungistuminen, urbanisaatio, kaupungistumiseksi, kaupunkien syntyä, kehittymistä, modernisaatiota, maaseutumaisissa, kaupungistuminen menneisyydessä, arkeologit, 3000 luvulla eaa, egyptissä, mesopotamiassa, ensimmäisenä miljoonakaupunkina, nykyajan kaupungistuminen, 1700 1800, maailman väestöstä, kiinassa, maailmanhistorian laajin kaupungistuminen, kaupungistumisen syyt, kehitysmaiden kaupungistumisen ongelmia, kehitysmaiden infrastruktuuri, työttömyys, rikollisuuteen, prostituutioon, huumekauppaan, epätasa-arvoisempia, maataloudelta, suurkaupunki, liikenneongelmia, maailman tärkeimmät kasvukeskukset, suurimmat kaupungit nykyään, suomen kaupungistuminen, turkua, ensimmäisenä suomen kaupunkina
Maantiede
Proteiini
proteiini, valkuaisaine, aminohappoketjusta, orgaaninen yhdiste, polypeptideiksi, aminoryhmä, jöns jacob berzelius, proteiinien tehtäviä, 1838, solujen, solun toiminnot, elintoiminnoille, proteiinit mahdollistavat, entsyymeinä, transkriptiotekijöinä, geenejä, reseptoreina, sytoplasmassa, topoisomeraasit, dna, bakteerien, virusten, proteiinit ravinnossa, ravintoaineita, proteiinien rakennetta, primaarirakenne, sekundaarirakenteella, tertiaarirakenne, kvaternaarirakenne, valomikroskoopilla
Biologia
Kromosomi
kromosomi, dna rihma, rakenne, mitoosin, meioosin, historia, normaali kromosomisto, kromosomipoikkeavuudet, downin syndroomassa
Biologia
Eliöt ja ympäristö
eliöt, ympäristö, ekologiassa eri tasoja, biosfäärin ympäristötekijät, merkittävät abioottiset tekijät ovat, sisäisen tasapainon ylläpito, evolutiivinen sopeutuminen, morfologinen vaste, fysiologiset vasteet, eliöt ja ympäristö, käyttäytymisvaste
Biologia
Ihanna Leijonat,Ihanaa
väino linna, romaani, 1954, ihanaa leijonat, näytelmä, vuonna 2007, tuntematon sotilas, sotaan, television, netti-blogi, suomalaisten arvomaailma, kyyneleitä, menneisyytta, nykypäivä
Kirjallisuus
Ruokatorvi
ruokatorvi, ruoansulatuselimistön osa, ruokatorven sijainti, rakenne, seinämän kerrokset, sulkijalihakset, ruoan kulkeminen ruokatorvessa
Biologia
Kolibakteeri eli Escherichia coli
kolibakteeri, escherichia coli, elävät, ruoansulatuskanavan alaosassa, rakenne, genomi, bakteerin hyötykäyttö, haitat, mutaatiotutkimus, pohjavedessä, theodor escherichin, dna molekyyli
Biologia
Idiootin valinta-marjo heiskanen
idioontin valinta, marjo heiskanen, nuorisuo kirjan, romaani, lukuelamykseeni, veirailu, nisse, päähenkilomaisa, blogikielta, blogia, ajaheksista
Kirjallisuus
Yhteiskunta ja kulttuuri ( Ihminen )
yhteiskunta ja kulttuuri, ihminen, ihmiset eroavat, yhteiskunta muodostuu, arvoja, normeja, perinteitä, kieli, taiteet, motivaatio ja tunteet, rakkaus ja seksuaalisuus, uskonto, filosofia, tiede ja teknologia, valtio ja politiikka, väkivalta, sota, kaupankäynti, suhde ympäristöön
Yhteiskuntaoppi
Ekosysteemi - toiminnallinen kokonaisuus
ekosysteemi, toiminnallinen kokonaisuus, eliöyhteisön ja elottoman, valuma alue, kasvillisuuskuviointi
Biologia
Mars
mars, maan naapuriplaneetta, marsin havaitseminen, vesi, marsin geologia, napalakit, marsin muinaiset olot, elämä marsissa, marsin kuut, mars meteoriitit, mars luotaimet, mars lento, marsin kartta, mars tutkimuksen historiaa, läpimitta
Fysiikka
Syanobakteerit
syanobakteerit, sinibakteerit, yhteyttäviä prokaryootteja, lämpimissä, ravinteikkaissa vesissä, sinileväkukinnot
Biologia
Derivaatta
derivaatta, funktion kuvaaja, kulmakerroin, matematiikassa, derivaatta kuvaa, isaac newton, gottfried leibniz, fysiikassa, insinööritieteissä, derivaatan täsmällinen määritelmä, derivoituva, vakion derivaatta, vakion siirto, summan derivaatta, tulon derivaatta, osamäärän derivaatta, käänteisfunktion derivaatta, potenssin derivaatta, eksponenttifunktioiden ja logaritmien derivaatat, hyperbolisten funktioiden ja niiden käänteisfunktioiden derivaattoja, todistuksia, potenssifunktiolle, sovelluksia, nopeus
Matematiikka
Dyyni
dyyni, tuulen, aavikoilla, hiekkarannoilla, dyynin korkeus, pituus, dyynityyppejä, puolikuun muotoinen barkaani, kasvillisuutta, dyyni syntyy, yleistä, lepokulman jyrkkyys, hiekan laadusta, hiekkamerissä, pensaat ja ruohot, kasvillisuusmatto, ekologisesti arvokkaita, harvinaisia kasvilajeja, barkaanit, kaaridyynit, sirppidyynit, barkaaneja syntyy, megabarkaanit, suorat dyynit, puolikuumaiset dyynit, muut dyynit, dyynit koon mukaan, dyynilajit, dyynilaji kuvaus
Maantiede
Perinnöllisyystiede
perinnöllisyystiede, genetiikka, rakennetta, toimintaa, muuntelua, dna, biologian osa-alue, geneettisen koodin, ominaisuuksien periytymistä, polymeraasiketjureaktion, sekvensointimenetelmien kehitys, pcr, perinnöllisiä sairauksia, geenitekniikan kehitys, perinnöllisyystieteen jaottelu, perinnöllisiä ilmiöitä tutkitaan, molekyylitaso, solutaso, yksilötaso, dna:n evoluutio, solunjakautuminen, mitoosi, meioosi, meioottinen rekombinaatio, sukusolut, kromosomien, populaatiotaso, lajitaso, jalostusgenetiikka, geeniteknologia
Biologia
Ihminen
ihminen, homo sapiens, ihmisapinoiden, eläinlaji, kehittyneet aivot, ihmistä tutkivat tieteet, biologia tutkii, ihmisen biologia, monisoluinen, aitotumallinen eliö, 100 biljoonasta solusta, 70-prosenttisesti vedestä, siittiö, munasolun, alkio, orgaanisia järjestelmiä, luuranko, hermoverkosto, verenkierto, lihaksisto, hengitysjärjestelmä, mies, nainen, anatomia, fysiologia, ihmisvartalojen tyyppejä, geeniperimän, aikuisen ihmisen pituus, karvoitus, ihmisten ihon, pigmentistä, melaniini, uv-säteilyltä, tukan väri, unentarve, 46 kromosomia, ihmisen dna-perimä, sukupuolikromosomi, elämän kiertokulku, raskaaksi, sikiö, abortti, vastasyntyneen paino, pituus, kuukautiset, ihmisen kuoltua, rotu ja etnisyys, evoluutio, populaatio ja levinneisyys, ravinto, aivot, mieli ja tietoisuus
Biologia
Immuunijärjestelmä
immuunijärjestelmä, elimistön puolustusjärjestelmä, viruksia, bakteereja, luonnollinen immuniteetti, opittu immuniteetti, tehtävä
Biologia
Täällä Pohjantähden alla- Väinö Linna
täällä pohjantähden alla, väinö linna, romaanitrilogia, näytelmät, henkilöhahmot, jussi, alma koskela, kivivuoret
Kirjallisuus
Ruoansulatuskanava
ruoansulatuskanava, irrottaa energiaa, ravintoaineita, suusta, nielun, ruokatorven, mahan, suoliston, peräaukkoon, toiminta, seinämän rakenne
Biologia
Ekosysteemien perustuotanto
ekosysteemien perustuotanto, maapallon biosfäärin, biomassa, kokonaisperustuotanto, nettoperustuotanto, maaekosysteemit, vesiekosysteemi
Biologia
Euroopan unionin asema maailmalla
euroopan unionin asema maailmalla, yhteinen puolustuspolitiikka, maastrichtin 1992, amsterdamin 1997, nizzan 2001, ulko- ja turvallisuuspolitiikan, yutp, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, etpp, kylmä sota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia, naton logistisia resursse, sotilastekniikan, thessalonikin eurooppa-neuvosto, turvallisuus, euroopan poliisivirasto, kauppapolitiikka, kehitysapupolitiikkaan, kauppajärjestö wto, barcelonan konferenssissa, poliittinen vuoropuhelu, turvallisuusyhteistyö, talous- ja kauppasuhteiden, kumppanuus sosiaali- ja kulttuurialalla, afrikka politiikka, akt
Yhteiskuntaoppi
Eliökunnan rakenne ja sen kehitys
eliökunnan rakenne, sen kehitys, elämän kehityksen päävaiheita, elämän kehityksen päävaiheita
Biologia
Yhteyttäminen
yhteyttäminen, fotosynteesi, biokemiallinen prosessi, kemosynteesi, auringon valoa, valoreaktiot, pimeäreaktiot, atp, nadph, fotosynteesin edellytykset, hiilidioksidi, valo, lämpötila, vesi, lehtivihreä, yhteyttämistuotteet
Biologia
DNA
dna, deoksiribonukleiinihappo, nukleiinihappo, solujen, molekyylin rakenne, dna:n kopioituminen, proteiinisynteesi, transkriptio, translaatio, dna:n rakenteen historiaa
Biologia
Säädyllinen murhenäytelmä - Helvi Hämäläisen
säädyllinen murhenäytelmä, helvi hämäläisen, juoni, henkilöt, helsinkiläisen intellektuelliperheen elämästä, arkeologian tohtori tauno saarinen, vaimonsa elisabet, teoksen vastaanotto
Kirjallisuus
AIDS
aids, immuunikatotauti, hiv, virus, aidsin kehittyminen, oireet, aidsin hoito, aidsin torjunta edellyttää, aidsin leviäminen, aids kehitysmaissa, ruokakriisin vaikutukset
Biologia
Bakteerit
bakteerit, eliökunnan kunnasta, jaottelu, rakenne, rna, dna, lisääntyminen, rekombinaatio, bakteerit suolistossa, tumakoteloa
Biologia
Kasvukeskus
kasvukeskus, väkiluku, työpaikkojen määrä, liikenne, palvelu, koulutusinfrastruktuuri, toimijoiden, resursseja, osaamisperustaa, teknologiapohjan, kilpailukykytekijäksi
Talous
Virukset
virukset, isäntäsolun, myrkky, aineenvaihduntaa, elävänä organismina, perintöinformaatiota, solujen karanneita geenejä, virologia, rakenne, dna, rna, nukleiinihappomolekyyli, luokittelu, bakteerivirukset, hiv, lisääntyminen, kromosomiin
Biologia
Virukset taudinaiheuttajina
virukset taudinaiheuttajina, solun, antigeenina, isäntäeliön, immuunisuojaa varten, reseptorimolekyyleihin, aids, virusrokotteet, influenssa, virusperäisten tautien hoito, tauteja, virustutkimus
Biologia
Draama
draama, näytelmän, runouden laji, dialogin, monologin, päälajit, draaman historiaa
Kirjallisuus
Vasta-aine
vasta aine, immunoglobuliinit, rakenne, kevytketjut, kevytketjut, isotyypit, monimuotoisuus, somaattiset mutaatiot, glykoproteiineja
Biologia
Massa
massa, fysiikan perussuure, m, kiihtyvyys, kilogramma, grammaa, atomimasso, newtonin gravitaatiolain, massan mittaaminen, painovoima, suhteellisuusteoria
Fysiikka
Vesikehä
vesikehä, hydrosfääri muodostuu, planeetalta löytyvästä vedestä, maan hydrosfääriin, kryosfääri, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, meteorologia, ilmakehässä, 70 %, 98 %, järvissä, jäätiköissä, pohjavetenä, muodostuminen, maan valtameret, valtameret peittävät
Maantiede

"log" 66

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:388
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
Antti1
retuu
Otteri
pepperpupu
iitu0987654