nest mist

 

  

"nest mist" 2

Atomi
atomi, kemiallisesti, alkuaineen, pienin osa, rakenne, ytimeen, elektroniverhoon, koostuu, elektronipilveksi, atomin massa, ydin, ydin muodostuu, nukleoneista, positiivisesti varautuneista protoneista, varauksettomista neutroneista, kvarkeista, elektronipilvi, ytimen ympärillä, elektroniverho, elektroniverho, isotoopeiksi, jalokaasut, elektronit jakaantuvat, q taso, ioneja muodostuu, orbitaalilla, pyöriminen akselinsa, alkuaineet, atomiteorian historia, john dalton, atomimassayksikkö, vetyatomin massaksi, kineettinen kaasuteoria, avogadron laki, kemiallisten reaktioiden, atomimalleja, filosofi platon, ernest rutherford, alfahiukkasilla, niels bohr
Kemia
Demokratia
demokratia, poliittista filosofiaa, kilpailulliset vaalit, lehdistönvapaudelle, armeijan siviilimääräysvalta, demokratia perustuu, demokratian pääperiaatteena, enemmistösääntö, kansalaisoikeuksien, ihmisoikeuksien, parlamentaarinen itsemääräämisoikeus, etymologia, demokratian muodot, edustuksellinen demokratia, parlamentaarinen demokratia, liberaali demokratia, edustuksellista demokratiaa, perustuslailla, kansan käsite, suora demokratia, poliittinen järjestelmä, äänestämistä, sosialistinen demokratia, proletariaatin diktatuuri, anarkistinen demokratia, anarkistien, anarkokommunisti, murray bookchin, irokeesidemokratia, valikoiva demokratia, konsensusdemokratia, vuorovaikutteinen demokratia
Historia

"nest mist" 2

Suosittelemme

 

Tilasto
Käyttäjiä:467
Aineistoja :415
Aineita :32
Yliopistoja :14

 

Uudet käyttäjät
xoAuJqUIR
VNKbWAcBEiQTSjd
BRAXQTjgtW
NdgOBPHcjb
uvoFiJBRAzWlVcPD